Ús eficient de recursos i normativa REACH

Ús eficient de recursos

La millora en l’eficiència de l’ús dels recursos és un factor clau perquè les empreses puguin reduir costos i millorar la seva posició al mercat, tot respectant el medi ambient.

L’eficiència dels recursos és una prioritat per a la Comissió Europea, que ha definit polítiques i iniciatives per tal d’evolucionar cap a una economia verda i més eficient.

Us assessorem i posem a la vostra disposició eines que us ajudaran a valorar el nivell d’eficiència de la vostra empresa en l’ús dels recursos i a optimitzar l’estalvi d’energia, aigua i matèries primeres, així com gestionar de manera més eficient els vostres residus.

 

Normativa REACH

Si la vostra empresa fabrica substàncies químiques o les importa de fora de la UE en quantitats superiors a 1 tona i inferiors a 100 tones a l’any, teniu l’obligació de registrar-les abans del 31 de maig de 2018. Les substàncies no registrades al mercat es consideraran il·legals. Cal doncs que comenceu ara amb la preparació del registre.

 

Com afecta a la vostra empresa la normativa REACH?

La majoria d’empreses utilitzen substàncies químiques d’una manera o d'una altra. Aquestes són essencials per al nostre estil de vida i economia, però s’han de gestionar de manera segura per tal de protegir la salut humana i el medi ambient.

La normativa REACH regula la fabricació, el subministrament i l’ús segur de les substàncies químiques dins l’espai econòmic europeu (EU, Islàndia, Noruega i Liechtenstein). La normativa afecta totes les empreses de tots els sectors, independentment de la seva mida i funció dins la cadena de subministrament.

El primer pas consisteix a identificar la funció de l’empresa dins la cadena de subministrament de cada producte i verificar els requisits que l'afecten. Una empresa pot tenir més d’una funció:

 

Com començar?

Informació

Formació

Descobreix els propers seminaris, tallers i webinars sobre el reglament REACH.

 

Serveis

Inspecció

R+D+i

Qui som?

El servei InfoReach és un servei d’informació i assessorament creat per iniciativa del Departament d'Empresa i Coneixement, amb l’objectiu de donar suport a les empreses que han d’aplicar el Reglament REACH.

 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) exerceix, entre d’altres funcions, la protecció de la salut de la població dels efectes adversos que poden tenir certs elements del medi sobre la salut i el benestar de les persones. Dins d’aquest àmbit, s’ocupa d’avaluar i gestionar els riscos que les substàncies i mescles químiques poden tenir en la salut de la població.

 

Els objectius de l'Agència Catalana del Consum són definir, planificar, impulsar i executar les polítiques de la Generalitat en matèria de defensa i protecció dels consumidors i els usuaris. Entre les competències assignades a l'Agència Catalana del Consum s’inclou la inspecció i el control de la disciplina del mercat.

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, és responsable de les polítiques d'ordenació del territori i urbanisme, obres públiques e infraestructures, transports, mobilitat i medi ambient a Catalunya.

 

ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 36 oficines arreu del món.

 

FedeQuim és una entitat sense ànim de lucre, l'objectiu de la qual és la defensa dels drets i interessos del Sector Químic, especialment a Catalunya, a través d'un seguiment de l'activitat legislativa a nivell comunitari, estatal i autonòmic. Així mateix, ofereix un permanent servei d'informació i assessorament als seus associats, vetllant en tot moment pel progrés de les empreses del Sector i la millora de la seva competitivitat i imatge pública.

 

El Portal d'Informació REACH-CLP és el Helpdesk nacional de l'Agència Europea de Substàncies Químiques a España. El seu objectiu és oferir suport a empreses, especialment PIMES, amb informació gratuïta, documentació i assessorament sobre el REACH i CLP.

 

L'Agència Europea de Substàncies Químiques (ECHA) és l’autoritat reguladora encarregada d’aplicar la nova legislació europea sobre els productes químics en benefici de la salut humana i el medi ambient, així com la innovació i la competitivitat. ECHA ajuda a les empreses a complir la normativa, promou l'ús segur dels productes químics i proporciona informació sobre els mateixos.

 

La Xarxa EEN és una xarxa de consorcis amb més de 600 organitzacions, formada per Cambres de Comerç, Agències de desenvolupament empresarial i centres tecnològics universitaris. Ofereix a la petita i mitjana empresa informació i assessorament en relació a les polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE, així com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, de recerca i desenvolupament i innovació.